Verkar vara riktigt bra nere i älven…men vatten till förb….Vi bara sitter och avvaktar.

/ Gubbligan.